دسته‌ها
پرونده های مشتریان

پرونده های مشتریانِ من

ما نیازه تا برای هر مشتری یک یا چندین پرونده داشته باشیم. به کمک پرونده ها می تونیم وضعیت یک مشتری رو مدیریت کنیم و در نهایت رابطه مون رو باهاش به فروش محصول یا خدمات برسونیم.

درون یک پرونده چه چیزهایی است؟

درون یک پرونده، ما رویدادهای تعامل با مشتریمان را ثبت می کنیم. به این رویدادها “یادداشت” می گوییم. این یادداشت ها تمام اتفاقات اتفاقاتی هستند که در یک پرونده با مشتری اتفاق روی میدهند. برای شما مثال می زنیم: