همکاران تجاری

ما برای عرضه و پشتیبانی نرم افزار اتوماسیون ایزی از تخصص و سرویس های نام آشنای شرکت های زیر استفاده می کنیم:

زرین پال – پرداخت امن الکترونیک
پارس گرین – وب سرویس های معتبر ارسال پیامک