نگارش یک نفره

نگارش تک کاربره را به کاربرانی که نیاز ندارند تا اطلاعات خود را با یک سرپرست فروش یا مدیر به اشتراک بگذارند توصیه می کنیم. این نسخه فاقد امکان به اشتراک گذاری اطلاعات می باشد و برای کار کردن نیازی به اینترنت ندارد.

سایر امکانات آن همانند نسخه ی اَبری می باشد و روی تمامی نسخه های ویندوز 7 به بالا قابلیت نصب و اجرا دارد.

هر نسخه از این نرم افزار قابلیت نصب و اجرا تنها روی یک دستگاه رایانه را دارد.

عنوانتک کاربرهاَبریدمو (رایگان)
مدیریت گروه های مشتریاندارددارددارد – 1 گروه
مدیریت مشتریان – پروفایلدارددارددارد – 3 مشتری
پرونده هادارددارددارد – 1 پرونده
یادداشت ها (محتویات پرونده – یادآوری ها)دارددارددارد – 1 یادداشت
سیستم گردشکار بر روی پرونده ها (سناریوی سفارشی)دارددارددارد – دو مرحله برای نمونه
ایجاد قالب های اسناد کاغذیداردداردندارد
ایجاد پارامترهای اسناد کاغذیداردداردندارد
ارسال پیامک به مشتری در شرایط تعیین شدهداردداردندارد
به اشتراک گذاری اطلاعات با مدیر یا سرپرست فروشنداردداردندارد
لیست مشتریان غیرفعالدارددارددارد
گزارش جامع مشتریاندارددارددارد
گزارش تفصیلی پرونده هادارددارددارد
گزارش اسناد صادر شدهدارددارددارد
ارسال پیامک به کارمند جهت یک یادآوریداردداردندارد
پنل تحت وب مدیریت فعالیت های کارمنداننداردداردندارد
این لیست ممکن است بر اساس تغییرات این نرم افزار که در حال توسعه می باشد، تغییر کند.